DANE OSOBOWE

Na umowie muszą znaleźć się dane osobowe właścicieli oraz współwłaścicieli pojazdu. Dotyczy to obu stron. Ważne jest, aby po wypełnieniu wszystkich danych, sprawdzić je z dokumentem tożsamości (w przypadku, gdy wpisujemy je z pamięci).

DANE TECHNICZNE

Z zasady im więcej danych technicznych pojazdu znajdzie się na umowie – tym lepiej w przyszłości dla obu stron. Na pewno musi się znaleźć informacja o modelu i marce pojazdu, roczniku, przebiegu, numerze rejestracyjnym oraz numerze identyfikacyjnym czyli VIN.

PODPIS I DATA

Bardzo popularną metodą wśród pośredników jest spisywanie umowy sprzedaży pojazdu bez wpisanej daty jej sporządzenia. To może prowadzić do ogromnych problemów dla nabywcy. A zatem ważne jest aby składać podpis na umowie, na ktorej widnieje data jej sporządzenia.

Skąd pobrać umowę kupna pojazdu?

Jest mnóstwo stron oferujących bezpłatny szablon umowy sprzedaży samochodu. Należy zwrócić uwagę, czy znajdują się w niej najważniejsze zapisy. Same dane stron, dane techniczne pojazdu oraz kwota – to nie wszystko!

Pojazd musi być własnością sprzedającego

Nie można sprzedawać rzeczy, która do nas nie należy. Nie trudno jednak o różne próby wyłudzenia, a zatem stosowny zapis jest w tym przypadku konieczny.

Informacja o stanie technicznym pojazdu

Ten zapis w pewnym stopniu chroni sprzedającego. Mówi on o tym, że nabywca samochodu jest zapoznany z jego stanem technicznym.

Kto zapłaci podatek?

Strony w umowie muszą ustalić kto będzie odpowiedzialny za zapłatę podatku na konto Urzędu Skarbowego. Zazwyczaj odpowiedzialny jest za to nabywca

Dokumenty i kluczyki

Należy zawrzeć również informację o przekazywanych dokumentach czy przedmiotach takich jak: dowód rejestracyjny, karta pojazdu czy komplet kluczyków.

Pobierz wzór umowy

Szablon zawiera wszystkie niezbędne informacje, w celu dokonania transakcji sprzedaży pojazdu. Oczywiście jest całkowicie bezpłatny i dostępny w trzech różnych formatach.